Group

een circulaire economie voor plastic

De kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen: dat is waar wij in het Plastic Pact Nederland samen aan werken. Op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen, hergebruik mogelijk maken, zorgen voor recycling van hoge kwaliteit en die de vervuiling van onze leefomgeving doen stoppen. 

Lees meer

Het laatste nieuws

Kamerbrief over de aanvullende SUP-maatregelen

Uiteindelijk zouden wegwerpverpakkingen waar mogelijk uitgefaseerd moeten worden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Campina Biologisch verwijdert plastic dop van literverpakkingen

Campina Biologisch is vanaf deze week verkrijgbaar in een milieuvriendelijkere verpakking. De liter-verpakkingen hebben een vernieuwde schenkopening die de plastic draaidop overbodig maakt en hiermee de productie van miljoenen plastic draaidoppen voorkomt. Ook is er in de verpakking een laagje minder materiaal gebruikt, waardoor het ongebleekte bruine karton direct zichtbaar is. De nieuwe verpakking heeft hiermee ten minste 37% minder CO₂-uitstoot ten opzichte van de oude verpakking.

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op 1 februari, de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie laat het Plastic Pact Nederland van zich horen in twee deelsessies van de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Felicitaties voor het Canada Plastics Pact

Plastic Pact Nederland feliciteert het Canada Plastics Pact met zijn oprichting! Met 41 ondertekenaars – bedrijven, branches, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties – heeft ook dit Pact concrete doelstellingen voor 2025: overbodige en problematische plastic verpakkingen identificeren en elimineren, 100% herbruikbare of recyclebare verpakkingen, 50% effectieve recycling en 30% recycled content in plastic verpakkingen. Wereldwijd zijn er nu 10 Plastics Pacts opgericht.

Doelstellingen

Meer dan 110 bedrijven en organisaties willen, samen met de Rijksoverheid, de leiding nemen in een circulaire kunststofeconomie.

Samen werken zij aan vier ambities:

  • alle  plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar

  • er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 

  • minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  

  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Dat doen zij zelfstandig, in de eigen bedrijfsvoering en productontwikkeling. Maar vooral gezamenlijk, in keten-samenwerking waarmee zij écht grote stappen kunnen zetten.

Monitoring

Om zicht te krijgen op het halen van de doelstellingen door de deelnemers aan het Plastic Pact Nederland, worden de resultaten gemonitord. Jaarlijks ontvangen alle deelnemers een uitvraag waarin aandacht is voor onder andere: inzet recycled plastic, inzet biobased plastic, aantal kilogrammen verkocht plastic, etc.

Ook de plannen en voornemens van de deelnemers inzake het dichterbij brengen van de doelstellingen van het Plastic Pact kunnen in deze uitvraag vermeld worden. 

De uitvraag over 2019 geeft weer hoe de vragenlijst in elkaar zit. Het consortium Berenschot en Arcadis is in de zomer 2020 geselecteerd als partij om de monitoringsrapportage op te stellen op basis van deze vragenlijst. In totaal heeft 87% van de bedrijven met een rapportageverplichting een uitvraagformulier ingevuld. Momenteel zijn Berenschot en Arcadis bezig met de validatie van de ingevulde data. Partijen worden nu benaderd zodat onduidelijkheden en interpretatieverschillen kunnen worden weggenomen. Vervolgens zal op basis van de resultaten een rapportage worden opgesteld en een dashboard worden gepubliceerd. Naar verwachting zullen zowel het rapport als het dashboard voor de zomer worden gepubliceerd.