Group

een circulaire economie voor plastic

De kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen: dat is waar wij in het Plastic Pact Nederland samen aan werken. Op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen, hergebruik mogelijk maken, zorgen voor recycling van hoge kwaliteit en die de vervuiling van onze leefomgeving doen stoppen. 

Lees meer

Het laatste nieuws

Deelnemen aan Food2Food test bij het Nationaal Testcentrum Plastic

In het eerste kwartaal 2021 gaat de projectgroep Food2Food een test uitvoeren bij het Nationaal testcentrum Plastic te Heerenveen. Het doel hiervan is het gaan sorteren van PP/PET Food verpakkingen met digitale codes, waardoor het mogelijk wordt Food-graded materiaal te sorteren. Dit is een belangrijke stap, die ervoor kan zorgen dat voedselverpakkingen weer hoogwaardig hergebruikt kunnen worden als grondstof voor een nieuwe Food verpakking PET/PP.

Wetgeving op komst voor wegwerpplastics

Volgend jaar wordt de Europes Single Use Plastics Directive (EU 2019/904) in Nederland geïmplementeerd. Dat gebeurt met een pakket van wettelijke maatregelen, waaronder productvereisten, een reductieverplichting en een handelsverbod. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt een overzicht in deze infographic.

Online workshops voor het internationale Plastic Pacts netwerk

De Ellen MacArthur Foundation organiseert in december drie online workshops voor alle deelnemers aan alle bestaande Plastic Pacts. Ook u bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Onderwerpen zijn ‘upstream innovation’, waarover de stichting binnenkort een nieuwe gids publiceert; financiering van de circulaire economie; en de voorbereiding van een VN-verdrag om plasticvervuiling te stoppen.

Vierde deelnemersbijeenkomst Plastic Pact Nederland

De ondertekenaars van het Plastic Pact Nederland ontmoetten elkaar online op donderdag 29 oktober 2020. Er waren vier sprekers, vijf breakout-sessies en vier panelleden. Het webinar is terug te kijken.

Doelstellingen

Meer dan 110 bedrijven en organisaties willen, samen met de Rijksoverheid, de leiding nemen in een circulaire kunststofeconomie.

Samen werken zij aan vier ambities:

  • alle  plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar

  • er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 

  • minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  

  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Dat doen zij zelfstandig, in de eigen bedrijfsvoering en productontwikkeling. Maar vooral gezamenlijk, in keten-samenwerking waarmee zij écht grote stappen kunnen zetten.

Monitoring

 

Om zicht te krijgen op het halen van de doelstellingen door de deelnemers aan het Plastic Pact Nederland, worden de resultaten gemonitord. Jaarlijks ontvangen alle deelnemers een uitvraag waarin aandacht is voor onder andere: inzet recycled plastic, inzet biobased plastic, aantal kilogrammen verkocht plastic, etc.

Ook de plannen en voornemens van de deelnemers inzake het dichterbij brengen van de doelstellingen van het Plastic Pact kunnen in deze uitvraag vermeld worden.