Group

een circulaire economie voor plastic

De kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen: dat is waar wij in het Plastic Pact Nederland samen aan werken. Op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen, hergebruik mogelijk maken, zorgen voor recycling van hoge kwaliteit en die de vervuiling van onze leefomgeving doen stoppen. 

Lees meer

Het laatste nieuws

Albert Heijn gehakt van bakje naar zakje

Het gehakt van Albert Heijn zit voortaan in een zakje in plaats van een bakje. Dat scheelt meer dan 500.000 kilo plastic op jaarbasis – een besparing van 70%. Voor klanten heeft de nieuwe verpakking ook een voordeel in de keuken: de plastic afvalbak is minder snel vol. De overgang van bakje naar zakje start volgende week.

Lancering pilot Zero Waste Cup in Rotterdam

Onlangs is de pilot Zero Waste Cup in Rotterdam gelanceerd, waar samengewerkt wordt met systeemleverancier PackBack. De Plastic Pact NL pilot Zero waste Cup test in verschillende fases een deelsysteem van herbruikbare meeneembekers voor 2-go dranken in samenwerking met horeca ondernemingen.

Toelichting beleid biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen

Een duurzame kunststofketen is een cruciaal onderdeel van een circulaire economie. Biogrondstoffen spelen hierin een belangrijke rol, aangezien ook met toekomstige technologieën het de komende decennia niet mogelijk zal zijn om de kunststofketen volledig te sluiten. In deze brief licht demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven het beleid ten aanzien van biogebaseerde (biobased) en bioafbreekbare kunststoffen toe.

Kamerbrief over onderzoek naar een belasting op plastic

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer de eerste verkenning die door CE Delft is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic, met als doel productie en gebruik van nieuw plastic af te remmen en daarmee mogelijk het aandeel plastic recyclaat te vergroten.

Doelstellingen

Meer dan 110 bedrijven en organisaties willen, samen met de Rijksoverheid, de leiding nemen in een circulaire kunststofeconomie.

Samen werken zij aan vier ambities:

  • alle  plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar

  • er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 

  • minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  

  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Dat doen zij zelfstandig, in de eigen bedrijfsvoering en productontwikkeling. Maar vooral gezamenlijk, in keten-samenwerking waarmee zij écht grote stappen kunnen zetten.

Monitoring

 

Om zicht te krijgen op het halen van de doelstellingen door de deelnemers aan het Plastic Pact Nederland, worden de resultaten gemonitord. Jaarlijks leveren alle deelnemers gegevens aan over onder andere: inzet recycled plastic, inzet biobased plastic, aantal kilogrammen verkocht plastic, etc. Ook kunnen zij aangeven welke plannen en voornemens er zijn die de doelstellingen dichterbij zullen brengen.

Jaarlijks stelt een consortium van Berenschot en Arcadis een monitoringsrapportage op, onder toezicht van een onafhankelijke Voortgangscommissie. De actuele stand van zaken te vinden in een ‘dashboard’ op het monitoringsportal dat in mei 2021 is gelanceerd.