Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

een circulaire economie voor plastic

De kringloop sluiten voor plastic producten en verpakkingen: dat is waar wij in het Plastic Pact NL samen aan werken. Op zoek naar innovaties die het gebruik van plastic verminderen, hergebruik mogelijk maken, zorgen voor recycling van hoge kwaliteit en die de vervuiling van onze leefomgeving doen stoppen.

Lees meer

Het Plastic Pact NL is gestopt,                de transitie gaat door: tot ziens!

Vijf jaar lang heeft het Plastic Pact NL de transitie naar duurzamer verpakken op gang gebracht. Sinds de oprichting in 2019 is het landschap waarin het PP NL zich beweegt veranderd. De vier doelen zijn steeds meer in wet- en regelgeving opgenomen. Ook zijn er nu veel meer initiatieven rondom circulaire plastic verpakkingen.
 
De uitdagingen om de kunststofketen te verduurzamen zijn niet minder geworden, en we moeten ons blijven inzetten voor een duurzame, circulaire plasticketen. Echter, het Plastic Pact NL blijkt niet meer de beste vorm om samen te innoveren. Per 1 januari 2024 is het PP NL daarom gestopt.
 
Deze website blijft nog tot eind 2024 zichtbaar, maar wordt niet meer bijgehouden.

Activiteiten

Doelstellingen

Meer dan 110 bedrijven en organisaties willen, samen met de Rijksoverheid, de leiding nemen in een circulaire kunststofeconomie.

Samen werken zij aan vier ambities:

  • alle plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar

  • er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 

  • minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  

  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Dat doen zij zelfstandig, in de eigen bedrijfsvoering en productontwikkeling. Maar vooral gezamenlijk, in keten-samenwerking waarmee zij écht grote stappen kunnen zetten.

Doelstellingen Plastic Pact weergegeven in cirkels: alle  plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar  er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen   minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled    alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat

Monitoring

 

 

Om zicht te krijgen op het halen van de doelstellingen door de deelnemers aan het Plastic Pact Nederland, worden de resultaten gemonitord. Jaarlijks leveren alle deelnemers gegevens aan over onder andere: inzet recycled plastic, inzet biobased plastic, aantal kilogrammen verkocht plastic, etc. Ook kunnen zij aangeven welke plannen en voornemens er zijn die de doelstellingen dichterbij zullen brengen.

Jaarlijks stelt een consortium van Berenschot en Arcadis een monitoringsrapportage op, onder toezicht van een onafhankelijke Voortgangscommissie.