Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

Activiteit

Circulaire Stromen

Twee verschillende projectgroepen richten zich op specifieke plastic stromen en de mogelijkheden voor hoogwaardige recycling van deze stromen. Zij zijn een vervolg op de werkgroep Verpakkingsketen

Een van de twee projectgroepen focust zich op PET-trays. De coördinatie van deze projectgroep wordt gedaan door Partners for Innovation. Er zijn pilots uitgevoerd rondom de recycling van PET-trays. Het doel was het waarborgen van een schone en circulaire materiaalstoom voor tray-to-tray recycling. Uit het onderzoek, waarvoor ook het NTCP sorteertesten heeft uitgevoerd, komt naar voren welke belemmeringen er momenteel zijn voor het recyclen van PET-trays. Het betreft onder meer het gebruik van multi-layers, topfolies, sealmediums, kleur, etiketten en lijm. Het onderzoek geeft ontwerprichtlijnen en aanbevelingen om deze belemmeringen te overkomen en PET-trays recyclebaar te maken.

Het eindrapport bevat het gehele onderzoek inclusief de ontwerprichtlijnen voor goed sorteerbare en recyclebare PET-trays. De ontwerprichtlijnen zijn ook apart te vinden in dit document.

De andere projectroep richt zich op de stroom Mixed plastics/DKR 350. De projectgroep wordt gecoördineerd door Royal HaskoningDHV. DKR-350 is een stroom van gemixt plastic en de grootste stroom die uit het PMD-sorteerproces komt. Door middel van een pilot project met sorteertest van Eureco, is inzicht verkregen in de mogelijkheden om de DKR-350 stroom te reduceren en hoogwaardig te gebruiken. Uit het pilotonderzoek blijkt dat de stroom vooral bestaat uit folies en polyolefinen. De stroom wordt ‘positief’ uitgesorteerd tijdens het sorteerproces. Op basis van het onderzoek worden een zestal aanbevelingen gegeven voor ketenpartners om de DKR-350 stroom te verminderen en hoogwaardig te verwerken. Deze aanbevelingen gaan met name over ketensamenwerking, ontwerp, marktprikkels en normeren.