Skip to main content
Foto van een open plastic bakje dat op een deksel staat

Activiteit

Reduce & reuse

De werkgroep Reduce & Reuse richt zich op vermindering van het plasticgebruik en bevordering van hergebruik.

De werkgroep initieert en begeleidt  pilots, sluit projecten van derden aan, en verkent welke activiteiten nog meer nodig zijn.  Momenteel begeleidt de werkgroep ‘Reduce & Reuse’ vier pilots. 

De voortgangsrapportage (juni 2021) is hier in te zien. 

Hebt u belangstelling om aan een van de pilots deel te nemen?  Of  hebt u  suggesties  voor een mogelijk samenwerkingsproject? Neem  dan  contact op met de  werkgroepcoördinator Nicolein Blanksma

Werkgroep­coördinator