Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

Algemene voorwaarden

De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van plastics een grote vlucht genomen. Mede door de veelzijdige eigenschappen is de wereldwijde toepassing vertwintigvoudigd. Maar gebruik van plastic heeft ook een keerzijde. Daarom slaan de overheid, koplopende bedrijven en andere organisaties nu de handen ineen en ondertekenen ze Het Plastic Pact NL.

Wij nodigen bedrijven en andere organisaties uit om deel te nemen aan het Plastic Pact NL. Wilt u deelnemen? Dan gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden in artikel 16 lid 3 Plastic Pact NL:

Algemene voorwaarden

De stuurgroep zoals genoemd in artikel 10 keurt uiterlijk binnen één maand na ontvangst de toetreding van nieuwe partijen goed op basis van de volgende criteria:

  • De nieuwe partij onderschrijft de algemene doelen en activiteiten van zoals beschreven in artikel 1 t/m 7 Plastic Pact NL;
  • De nieuwe partij draagt aantoonbaar in de eigen doelstellingen en activiteiten zoals beschreven in het ingediende formulier bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke doelen zoals gesteld in artikel 1 van Plastic Pact NL.
  • Het Ministerie van IenW heeft geen gegronde twijfel kenbaar gemaakt omtrent de integriteit van de toetredende partij.