Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

Pilot: Closing the B2B loop

Waarom?

Veel emmers die in B2B leveringsketens worden toegepast worden na eenmalig gebruik weggegooid en als afval verwerkt. Deze emmers lenen zich in principe voor meermalig gebruik, mits er een goede oplossing voor retourlogistiek en reiniging beschikbaar is.

In veel B2B ketens bestaan al goed werkende concepten voor hergebruik d.m.v. closed loop systemen, het is kansrijk om deze best-practices toe te passen in nieuwe domeinen.

Doel:

Deze pilot heeft als doel om een future-proof closed-loop systeem met herbruikbare emmers te testen in de B2B leveringsketen van sauzen en soepen. Lessen hieruit kunnen vervolgens worden toegepast in andere domeinen zoals bijvoorbeeld verfemmers.

Pilot opzet:

Fase 1 - ideation:

Ontwikkelen van een concept dienstverlening voor hergebruik van emmers voor reststromen van horeca ondernemingen.

Fase 2: - pilot:

In een pilot de goede werking en financiële haalbaarheid testen van een closed-loop systeem voor herbruikbare sausemmers in de praktijk.

Pilot partners:

Dijkstra plastics (levert emmers), Enviu (ideation), KIDV (kennis & expertise), DeClique (retourlogistiek en reiniging).

 

Plan-of-Action-Closing-the-B2B-Chain-JULY2021.pdf