Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

Evernew

Pilot herbruikbare bekers in stationsgebied Rotterdam Centraal

In Rotterdam start in de eerste helft van 2024 een pilot met het verstrekken van ‘statiegeldbekers’ voor koffie en thee in het stationsgebied. Na gebruik kunnen consumenten deze deponeren in inzamelautomaten, waarna ze centraal worden gereinigd en opnieuw verdeeld onder de horecazaken. Net als bij het bestaande Bring Your Own-concept ontvangen consumenten een korting op de prijs van hun consumptie. Belangrijk verschil is dat zij niet meer hun eigen beker hoeven mee te brengen.

Doel van de pilot is om te onderzoeken of een dergelijke aanpak duurzaam, kostenefficiënt en schaalbaar kan zijn, met goede gebruikerservaringen. Tal van partijen werken hierbij samen: Mission Reuse, NS Stations, Packback, de ketenpartijen zoals de toeleveranciers van de retail op het station, en stakeholders als de stad Rotterdam, provincie Zuid-Holland, en het Afvalfonds Verpakkingen. Meer dan 30 retaillocaties nemen deel aan de pilot. Daarnaast doet bekerleverancier WeCup ook mee. Als dit tot een succesvol systeem leidt, is het de bedoeling om het landelijk uit te rollen.