Group

Pilot: Loop-a-Cup

Waarom?

Jaarlijks worden ongeveer 3 miljard koffiebekers na eenmalig gebruik (en dus nóg meer als andere dranken worden meegenomen) weggegooid in Nederland. Dit leidt allereerst tot veel zwerfafval. Daarnaast bestaan veel koffiebekers uit een combinatie van karton en plastic coating, waardoor   en niet-duurzame afvalverwerking zoals verbranding.

Doel:

Leren hoe een deelsysteem van herbruikbare meeneembekers voor 2-go dranken klantvriendelijk en economisch haalbaar kan worden ingericht in een open stedelijke omgeving met horeca ondernemingen.

Pilot opzet:

In twee fases testen van een deelsysteem van herbruikbare meeneembekers voor 2-go dranken met horeca ondernemingen in het centrum van Utrecht.

In fase 1 (nov-dec 2020) is het systeem zonder technologie bij 2 cafés getest, met als doel om te leren over doelgroepen, hun beweegredenen om deel te nemen, welke incentives voor deelname en retour goed werken en in hoeverre de ontwikkelde beker aansluit bij de drinkbehoeften.

Op basis van de lessons learned uit fase 1 wordt in fase 2 een meer geavanceerde, smart versie van het systeem getest bij een groter aantal cafés. De verwachting is dat fase 2 in het eerste kwartaal van 2021 wordt uitgevoerd.

Pilot lead:

Paardekooper

Betrokken partners:

Enviu

Gezocht: enthousiaste horeca-ketens of retailers met een 2-go formule in Utrecht die de kans willen grijpen om mee te doen aan fase 2 van de Loop-a-Cup pilot.