Skip to main content

Pilot: Zero waste Cup

Waarom?

Jaarlijks worden ongeveer 3 miljard koffiebekers na eenmalig gebruik (en dus nóg meer als andere dranken worden meegenomen) weggegooid in Nederland. Dit leidt allereerst tot veel zwerfafval. Daarnaast bestaan veel koffiebekers uit een combinatie van karton en plastic coating, met als gevolg dat het afval op niet-duurzame wijze wordt verwerkt (bijv verbranding).

Doel:

Leren hoe een deelsysteem van herbruikbare meeneembekers voor 2-go dranken klantvriendelijk en economisch haalbaar kan worden ingericht in een open stedelijke omgeving met horeca ondernemingen.

Pilot opzet:

In twee fases testen van een deelsysteem van herbruikbare meeneembekers voor 2-go dranken met horeca ondernemingen in het centrum van Utrecht.

In fase 1 (nov-dec 2020) is het systeem zonder technologie bij 2 cafés getest, met als doel om te leren over doelgroepen, hun beweegredenen om deel te nemen, welke incentives voor deelname en retour goed werken en in hoeverre de ontwikkelde beker aansluit bij de drinkbehoeften.

Op basis van de lessons learned uit fase 1 is een samenwerking gesloten met systeemleverancier PackBack.

In fase 2 wordt met deze smart-oplossing de haalbaarheid van een schaalbaar busienss model getest bij een netwerk van cafés in Rotterdam. Lees hier meer over de Zero Waste Cup.

Pilot lead:

Paardekooper

Betrokken partners:

Mission Reuse (fase 1)

PackBack (fase 2)

Gezocht: enthousiaste horeca-ketens of retailers met een 2-go formule die de kans willen grijpen om mee te doen aan de opschaling van dit baanbrekende model met Zero Waste koffie 2-go.

Plan-of-Action-Loop-a-Cup-MAY2021.pdf