Group

Pilot: Smart supermarket, minimal waste

Waarom?

Veel van de dagelijkse consumptiegoederen die vanuit de supermarkt aan consumenten worden verkocht zijn verpakt in materiaal voor eenmalig gebruik. Het gaat zowel om food als non-food producten. Een blik op food producten laat zien dat het om enorme aantallen gaat: grofweg 65-75% van wat we eten komt via de supermarkten op ons bord.[1] Volgens de Ellen MacArthur Foundation is 20-50% van deze verpakkingen te vervangen door een herbruikbaar alternatief.

Doel:

Deze pilot heeft als doel om een future-proof reuse oplossing te implementeren bij één of meer grote supermarktketens met substantiële reductie van plastic verpakkingsafval tot resultaat.

Pilot opzet:

In twee fases testen van een verpakkingsvrij winkelconcept, bij voorkeur door de inzet van een concept met een smart ecosysteem en herbruikbare verpakkingen.

In fase 1 wordt een haalbaarheids- en doelgroepenonderzoek uitgevoerd onder grote supermarktketens en consumenten.

In fase 2 wordt, op basis van de resultaten van fase 1, een concept gekozen dat i.s.m. één of meerdere supermarktketens in de praktijk getest zal worden.

Pilot lead:

SUPZero

Betrokken partners:

ALDI, LIDL

Gezocht: enthousiaste supermarkten om deel te nemen aan het onderzoek in fase 1 en daarmee een plek op de eerste rij voor deelname aan de pilot in fase 2.

 


[1] Bron: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/food/supermarkten/