Skip to main content

Toegankelijkheid van deze website

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige verklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4042, gebaseerd op dit onderzoek. 

Status toegankelijkheidslabel van www.meermetminderplastic.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

 

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

We verbeteren de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe functionaliteiten letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.
  • Onderzoek naar de status van de toegankelijkheid. Deskundigen onderzoeken (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we waar mogelijk op.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

In het register op toegankelijkheidsverklaring.nl vindt u toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het overzicht met verklaringen van het ministerie van IenW.

 

Problemen met toegankelijkheid

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina of document gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met info@meermetminderplastic.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.