Group

Circo Tracks: interview met Siem Haffmans

Apply or explain

 “Iedereen kan z’n verpakking recyclebaar maken, maar als er voor het recyclaat geen nieuwe bestemming wordt gevonden, levert dat niks op.” Siem Haffmans, trainer bij Circo en strategisch adviseur bij Partners for Innovation, houdt zich dagelijks bezig met de uitdagingen rondom het recyclen van kunststoffen.

“Er zijn veel voorbeelden van hoe je kunt ontwerpen voor het gebruik van kunststofrecyclaat, maar dit betreft slechts enkele koplopers. Dit terwijl wij in Nederland beschikken over een hoogwaardige kunststofindustrie. Veel partijen blijven nog achter, bijvoorbeeld omdat zij vrezen dat er onvoldoende materiaal van goede kwaliteit beschikbaar is, of omdat zij vasthouden aan specifieke eisen voor kleur en glans”.

Samen met onder meer de NRK heeft Haffmans recent het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat opgesteld. De kernboodschap: apply or explain. Oftewel, pas recyclaat toe waar dit mogelijk is of leg uit waarom dit echt niet kan. “Juist de deelnemers in het Plastic Pact moeten zich hierdoor aangesproken voelen. Want er is nog veel laaghangend fruit dat niet benut wordt”.

Circo Tracks

Circo is een programma van het Topsector creatieve industrie. Sinds vijf jaar organiseert ‘Circo Tracks’, driedaagse ontwerptrajecten[1] om met ketenpartners tot circulaire businessmodellen te komen. Dit jaar wordt het duizendste deelnemende bedrijf verwelkomd. Op de website worden zo’n 50 behandelde cases beschreven.

Een Circo Track kent drie stappen. Als eerste maak je, met behulp van diverse digitale tools, een analyse van de waardeketen: wie vormen de schakels, welke waardeopbouw en -vernietiging vindt in elke schakel plaats, waar komen de grondstoffen vandaan, hoe ziet de end of life-fase eruit?

Vervolgens onderzoek je mogelijkheden om te komen tot circulaire businessmodellen met een gebalanceerde verdeling van kosten en opbrengsten door de keten. Een reeks bestaande modellen dient ter inspiratie, onder meer verzameld in Siem’s boek “Products that flow”.

Tenslotte ontwikkel je een ontwerpstrategie, aan de hand van de bekende ‘Re-ladder’ (rethink, reuse, reduce, recycle, renew). Zo kom je tot productontwerpen die passen binnen een circulaire ondernemingsmodel.

Er staan verschillende tracks op de planning, zoals rond alternatieven voor single use plastics en rond engineering plastics. “Gebruik van recycled materiaal wordt de nieuwe standaard. Vaak kan je die stap prima zelf zetten in samenwerking met je ketenpartners. Als het iets ingewikkelder is, denken we vanuit Circo graag mee”, is de uitnodiging van Siem.

Meld je hier aan voor een van de tracks

 


[1] Met het oog op de beperkingen a.g.v. de Covid-epidemie vinden de tracks online plaats, in drie sessies.