Group

Handreiking Beïnvloeding Consumentengedrag

Het Behavioural Insights Team van het ministerie van IenW heeft twintig gevalideerde gedragsmaatregelen op een rij gezet om correct wegwerpgedrag van consumenten te stimuleren en zo zwerfafval tegen te gaan. Deze handreiking bevat ook een protocol om de effecten van maatregelen te bepalen.

Handreiking-Beinvloeding-Consumentengedrag-Plastic-Pact-NL-def-juli-2020.pdf