Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Interview met ISS Facility Services over het plasticvrije restaurant

ISS Facility Services kwam recent in het nieuws met het plasticvrije restaurant in de Utrechtse Kromhoutkazerne. Het bedrijf werkt sinds 2019 aan het terugdringen van zijn plastic footprint en is om die reden ook toegetreden tot het Plastic Pact NL. Douwe Driehuis (Head of Sustainability) vertelt over de belangrijkste activiteiten in de afgelopen jaren.  

“In 2019 gingen wij ons kunststofverbruik meten. Onze verwachting was dat dat vooral bij on the go-producten zou zitten, maar het grootste volume bleek vuilniszakken te betreffen. We zijn toen twee dingen gaan doen. Ten eerste zijn we op zoek gegaan naar vuilniszakken met een groter aandeel recyclaat. Daarnaast zijn wij op twee locaties gestart met een proef met wasbare vuilniszakken. Die zijn niet voor elke afvalstroom te gebruiken, maar bijvoorbeeld voor oud papier is dat heel goed werkbaar”. Het kostenmodel is bij zo’n werkwijze anders dan bij eenmalige vuilniszakken. “Dat moet de klant wel willen”. De zakken komen nu nog uit Australië, ISS is op zoek naar leveranciers dichter bij huis. Daarna is het de bedoeling om op te schalen. 

Een volgende stap was om iets te doen aan de kunststofverpakkingen voor on the go-producten. Dit bleek complex. Alternatieve materialen boden vaak geen goede oplossing, en herbruikbare verpakkingen worden niet zomaar teruggebracht. Statiegeld wordt al snel heel ingewikkeld. 

“Toch zijn we uitgekomen op een statiegeldsysteem”, vertelt Driehuis. “We brengen een QR-code aan op de herbruikbare verpakking. Bij de verkoop wordt het statiegeld in mindering gebracht op het tegoed op de klantenkaart. De lege verpakking kan bij verschillende return stations worden ingeleverd, waarbij het tegoed wordt teruggestort. Dit systeem werkt goed in gesloten omgevingen zoals kantoren; voor bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen is het minder geschikt”.  

Het statiegeldsysteem bestaat nu bij twee locaties, waar het tot een afvalreductie van 5 ton per jaar heeft geleid. ISS begon met bekers, vervolgens met saladebakken en gaandeweg volgden andere verpakkingen.  

Dit jaar had ISS een primeur met het eerste plasticvrije bedrijfsrestaurant in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Per product bekeek ISS de mogelijke alternatieven voor eenmalige plastic verpakkingen. Dat was vrij eenvoudig voor bijvoorbeeld dranken, maar bleek al een grotere uitdaging voor kaasplakjes of miniverpakkingen van chocoladepasta. Driehuis: “Twee bijzonder lastige categorieën bleken smeerkaas en boter. Voor smeerkaas hebben we uiteindelijk bedacht dat deze via spuitzakjes wordt overgespoten in glazen bakjes. Voor boter hebben we een botertapmachine aangeschaft. Het betekent allemaal wel extra werk op de locatie”. 

Driehuis waarschuwt dat deze drie initiatieven niet zomaar op grote schaal kunnen worden toegepast. “Het zijn alle drie mooie showcases, waar we veel van leren. Wij zoeken naar de elementen die wij mee kunnen nemen naar andere locaties. De aard van de locatie en de specifieke wensen van de klant bepalen voor een belangrijk deel wat mogelijk is”. Driehuis hoopt dat het Plastic Pact NL leidt tot betere ketensamenwerking om tot meer en betere verpakkingsvrije en herbruikbare oplossingen te komen. 

 

Filmpje reusable verpakkingen 

Filmpje over het plasticvrije restaurant