Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Invest-NL: interview met Guy de Sévaux

Sierlijk groene rotonde in een tuin van bovenaf gezien

Versnellen is noodzakelijk

“Wij zijn aangesloten bij het Plastic Pact NL om te helpen en te versnellen waar dit kan.” Guy de Sévaux, senior adviseur circulaire economie bij Invest-NL houdt zich dagelijks bezig met het aanjagen van duurzaamheid en innovatie in Nederland.

“Binnen het Plastic Pact zie ik veel interessante, maar kleine initiatieven. Het is heel belangrijk om op te gaan schalen. Wat is de impact als we zo’n initiatief snel groter kunnen maken?” Invest-NL is lid geworden van het Plastic Pact om dergelijke initiatieven te versnellen. “Iedereen die schaalbare ideeën heeft die wij kunnen ondersteunen, is van harte welkom.”

Invest-NL: ontwikkelen van een circulaire markt

Invest-NL is meer dan alleen investeerder. Met zijn netwerk in de plasticsindustrie, en deelname aan veel overlegorganen, kan Invest-NL bedrijven helpen door (nieuwe) markten in kaart te brengen, te signaleren hoe hun waardeketens circulair gemaakt kunnen worden en nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren. Het doel is om voor vernieuwende bedrijven en ketens financierbare businessmodellen te maken, zodat ze de gewenste impact kunnen maken. Daarop kan daadwerkelijk geinvesteerd worden, door Invest-NL en door andere investeerders. “We werken samen met de bedrijven om een bepaalde structuur en vertrouwensbasis op te bouwen. Hierdoor krijgt de markt interesse en hoeft Invest-NL niet altijd zelf in te stappen om te investeren. Dan pakt de markt het op.”

Investeren daar waar de markt dit niet doet

Invest-NL wordt gefinancierd met publieke middelen. Hierdoor mag Invest-NL niet concurreren met andere partijen, maar kan alleen investeren waar de markt dit niet doet. “In de praktijk investeren we vooral in innovatieve organisaties met een lange termijn businessmodel, meestal een business plan waar meer dan 10 jaar voor nodig is. Daarvoor is in Nederland weinig geld beschikbaar.”

Invest-NL ondersteunt best practices, bedrijven die naar volledige circulariteit van hun bedrijfstak streven, en ondersteunt kritische “building blocks”: bedrijven die een knelpunt oplossen in een circulaire waardeketen.

De bedrijven waar Invest-NL mee in zee gaat zijn grotere scale-ups, waar minstens 10 miljoen euro investeringsbudget wordt gevraagd. Hieraan mag Invest-NL maximaal 50% bijdragen. “Dit is het grootste gat in de markt. Wij zijn op zoek naar dit soort scale-ups, die bezig zijn met het oplossen van bottlenecks in de keten.”

De plasticmarkt als speerpunt

De plasticmarkt is één van de speerpunten in de circulaire strategie van Invest-NL. Om het gebruik van recycled plastics te verhogen, heeft Invest-NL zich het doel gesteld om de recyclingcapaciteit van plastic te verdubbelen. Dat is een eerste praktische stap in het faciliteren van een integrale plasticstrategie.

"Invest-NL heeft het voorrecht ver vooruit te mogen kijken. Vanuit de Europese en Nederlandse doelstellingen voor een circulaire economie in 2030 en 2050 kijken we terug naar wat er de komende tien tot vijftien jaar nodig is. We doen zelf onderzoek of ondersteunen lopend onderzoek, met het doel breed gedragen inzicht te verkrijgen en nieuwe tools te ontwikkelen om de transitie te ondersteunen."

"Zo kijken we onder andere naar een coherente set cijfers voor de plasticmarkt in Nederland, naar scenario’s voor plasticrecycling, naar circulaire accounting, circulaire financiering, consumentengedrag, naar een hoognodige grondstoffenpolitiek, naar de markt voor biobased plastics, en naar de verschuivingen in de (EU en NL) regelgeving op het terrein van biomass en waste to plastics. We doen deze onderzoeken veelal in samenwerking met andere partijen; en maken de resultaten zoveel mogeljk publiek. Het doel van deze onderzoeken is om de markt in beweging te krijgen, en investeerders het vertrouwen te geven dat we op de goede weg zijn."

Om start-ups, financiers, ondernemingen en overheidsinstellingen te ondersteunen in hun bioplastics activiteiten heeft Ecomatters daarom, in opdracht van Invest-NL, het Nederlandse en Europese regelgevingslandschap in kaart gebracht met de vele veranderingen die daar nu in plaatsvinden. In dit rapport staan niet alleen de voorwaarden waar men aan moet voldoen, maar ook de stimuleringsmaatregelen die er zijn. Onmisbaar voor ondernemers die bioplastics op de markt willen brengen. 

Invest-NL als dé partner voor scale ups in de circulaire plasticmarkt

Door de kennis, het netwerk en verre horizon kan Invest NL bedrijven helpen met hun financieringsvraagstukken in de circulaire plasticmarkt. Tot nu toe kreeg Invest-NL tientallen aanvragen voor circulaire financiering van Nederlandse bedrijven, en een groot deel daarvan is in behandeling genomen. Die cases zijn vaak complex en niet eenvoudig te financieren – dat is in de eerste plaats waarom ze bij Invest-NL aankloppen. "Maar we hebben het volste vertrouwen dat we steeds meer bedrijven, steeds sneller kunnen ondersteunen – want ook wij zijn in ontwikkeling."

"We zien uit naar een succesvolle samenwerking!"