Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Onderzoek CE Delft: Inzet recyclaat zorgt voor milieuwinst

In opdracht van NRK Recycling (de branchevereniging voor kunststof recyclers in Nederland) deed CE Delft onderzoek naar de mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof. Ten opzichte van nieuw fossiel kunststof levert dit een CO2-winst op van 2,6 tot 4,6 kilo (variërend naar type kunststof) per gebruikte kilo gerecycled kunststof. Voorzitter Matthijs Veerman van branchevereniging NRK Recycling geeft aan waarom het onderzoek van CE Delft zo waardevol is: “We wisten het eigenlijk al lang, maar het wordt nu ook bevestigd door het onderzoek van CE Delft dat recycling van kunststoffen wel degelijk zin heeft, een flinke milieuwinst oplevert en zo bijdraagt aan de positieve rol die kunststoffen in een duurzame, circulaire economie spelen.”

CE Delft onderzocht de klimaatwinst bij het gebruik van mechanisch gerecycled kunststof bij het maken van nieuwe producten. Men komt tot de conclusie dat er over de hele levenscyclus van kunststof wel 2,6 tot 4,6 kilo CO2-eq. wordt bespaard per gebruikte kilo gerecycled kunststof. Het onderzoeksbureau stelt daarom dat mechanisch gerecycled kunststof een veel lagere impact op het klimaat heeft dan nieuw fossiel kunststof. Bij recycling worden grondstoffen opnieuw gebruikt en zo terug in de kringloop gebracht, waardoor er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. Bovendien verdwijnt kunststof niet in de verbrandingsoven als het opnieuw gebruikt wordt. Het verbranden van kunststoffen zorgt ook voor veel CO2-uitstoot.

Kortom: de inzet van mechanisch recyclaat draagt bij aan de klimaatambitie door het reduceren van CO2-uitstoot en nieuw fossiel grondstofgebruik. NRK Recycling ziet twee grote uitdagingen: er wordt te weinig recyclaat ingezet en er wordt veel plastic verbrand. De branchevereniging wil de hoeveelheid en kwaliteit van recycling verder verhogen. Duidelijke en consistente wet- en regelgeving helpt daarbij. NRK Recycling pleit voor een focus op beter recycleerbare materialen, een verplichte inzet recyclaat en een verbod op verbranding van goed sorteerbare en recycleerbare kunststoffen.

Meer informatie is te vinden op de website van NRK Recycling en in het onderzoeksverslag.