Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Toelichting beleid biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen

Een plastic zakje in de natuur

Een duurzame kunststofketen is een cruciaal onderdeel van een circulaire economie. Biogrondstoffen spelen hierin een belangrijke rol, aangezien ook met toekomstige technologieën het de komende decennia niet mogelijk zal zijn om de kunststofketen volledig te sluiten. In deze Kamerbrief licht demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven het beleid ten aanzien van biogebaseerde (biobased) en bioafbreekbare kunststoffen toe. 

Naar aanleiding van de geschetste situatie en mede op basis van het Actieplan Biobased Kunststoffen[1] is de demissionair Staatssecretaris voornemens de productie van biogebaseerde kunststoffen en de toepassing van bioafbreekbare kunststoffen in de gewenste richting te sturen. Het doel is daarbij om de productie van duurzaam geproduceerde, recyclebare biogebaseerde kunststoffen te vergroten en de toepassingsmogelijkheden van bioafbreekbare kunststoffen die niet gerecycled kunnen worden te beperken o.a. vanwege zorgen over microplastics en risico op contaminatie.

Minimumaandeel gerecyclede en biogebaseerde kunststof in producten

Zoals eerder aan uw Kamer gemeld, zet het kabinet zich in voor een Europees verplicht minimumaandeel duurzaam geproduceerde en recyclebare biogebaseerde kunststoffen voor bepaalde producten.

Toepassing bioafbreekbare kunststoffen

In een circulaire economie heeft vermindering, hergebruik en recycling prioriteit boven composteren van kunststofafval. Hoogwaardige verwerking met materiaalbehoud heeft de voorkeur boven composteren.

Recycling van nieuwe typen biogebaseerde kunststoffen

Nieuwe typen biogebaseerde kunststoffen, zoals PLA, kunnen nog niet mee met de bestaande recycling, terwijl ze vaak een lagere CO2-voetafdruk en soms ook betere materiaaleigenschappen hebben.

Lees hier de Kamerbrief Toelichting beleid biogebaseerde en bioafbreekbare kunststoffen


[1] Transitieteam Kunststoffen, Actieplan Biobased Kunststoffen, 2020