Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Internetconsultatie regeling Kunststofproducten eenmalig gebruik

wegwerpbeker met deksel op tafel

Wegwerpbekertjes op kantoor zijn vanaf 2023 verboden. Plastic verpakkingen voor kant-en-klaar voedsel mogen vanaf 2024 niet meer gratis zijn.

Het ministerie van IenW bereidt regelgeving voor om het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik (zgn. wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken. Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar producenten.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de ministeriële regeling die:

a) nadere regels stelt voor het reduceren van het gebruik van kunststof wegwerpbekers en –voedselverpakkingen,

b) een uitwerking geeft van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde kunststofproducten, en

c) de monitoringsverplichtingen vaststelt die volgen uit het Besluit Kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeerde de Tweede Kamer middels een Kamerbrief over de uitwerking van de maatregelen uit de Europese Richtlijn kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Richtlijn wegwerpplastics).

De verwachte effecten van de regeling zijn:

• Vermindering van het aandeel van deze producten in het zwerfafval;
• Reductie in consumptie van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik;
• Verschuiving van (een deel van) de kosten van opruimen, vervoer en verwerking van zwerfafval van publieke naar private partijen.

Deze week is de internetconsultatie van het ontwerp van de ministeriële regeling gestart en reageren kan tot en met 6 december 2021 via www.internetconsultatie.nl. Op deze pagina kunt u ook bij de documenten een visualisatie vinden van de reductiemaatregelen drinkbekers en voedselverpakkingen.