Group

Monitoringsrapportage Plastic Pact NL 2019

Om zicht te krijgen op het halen van de doelstellingen door de deelnemers aan het Plastic Pact Nederland, worden de resultaten gemonitord. Jaarlijks leveren alle deelnemers gegevens aan over onder andere: inzet recycled plastic, inzet biobased plastic, aantal kilogrammen verkocht plastic, etc. Ook kunnen zij aangeven welke plannen en voornemens er zijn die de doelstellingen dichterbij zullen brengen.

Jaarlijks stelt een consortium van Berenschot en Arcadis een monitoringsrapportage op, onder toezicht van een onafhankelijke Voortgangscommissie. De actuele stand van zaken te vinden in een ‘dashboard’ op het monitoringsportal dat in mei 2021 is gelanceerd.

Donderdag 20 mei 2021 heeft de demissionair Staatssecretaris Stientje van Veldhoven het rapport met een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het monitoringsrapport geeft een feitelijke beschrijving van de voortgang op de verschillende doelstellingen van het Plastic Pact NL. Op vrijwel alle doelstellingen wordt gesignaleerd dat de deelnemers van het Plastic Pact NL stappen in de juiste richting zetten.