Group

Duidelijke taal tijdens verkiezingsdebat NRK

Op 16 februari organiseerden NRK Verpakkingen en Plastics Europe Nederland een online verkiezingsdebat. Opvallend was dat alle kandidaten meer regie van de overheid wensen om zwerfafval aan te pakken en de industrie een lange termijnperspectief te geven voor de transitie naar een circulaire kunststofketen. Sturing is gewenst op minder plastic, stroomlijning van het aanbod aan kunststofmaterialen en een hogere inzet van recylaat. Lees hier het verslag of kijk het debat terug.