Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Nieuwe regels rondom het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes

Per 1 juli 2023 treedt nieuwe regelgeving rondom het gebruik van wegwerpbekers- en bakjes in werking. Klanten van afhaal- en bezorglocaties en supermarkten betalen vanaf dat moment voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Ze kunnen ook gebruik maken van een herbruikbaar alternatief. Voor consumptie op locatie zijn vanaf 1 januari 2024 wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten verboden. 

Elke dag gooien we alleen al in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg die slechts één keer zijn gebruikt. Om de afvalberg te verkleinen en zwerfafval terug te dringen, voert de overheid maatregelen door om van hergebruik de norm te maken. Doel is dat het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten met 40 procent wordt verminderd in 2026. 

Voor ondernemers is er een communicatietoolkit ontwikkeld om klanten in de zaak te informeren. In deze toolkit vindt u op dit moment posters om klanten te informeren, factsheets met meer uitleg over de regelgeving, persberichten, en verwijzing naar websites waar u terecht kunt voor verdere informatie. 

Op de website www.minderwegwerpplastic.nl vindt u alle feiten op een rij over de regelgeving en voorbeelden van ondernemers. De website bevat onder andere een regelhulp om ondernemers te helpen met het toepassen van regelgeving in de praktijk.  

Twijfelt u als ondernemer of uw verpakking onder de nieuwe regels valt of niet? In december is een afwegingskader met beslisbomen, definities en voorbeelden gepubliceerd. in aanvulling op dit afwegingskader is een vraag en antwoord document opgesteld dat ingaat op de meest gestelde vragen van de afgelopen periode.