Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Europese Plastic Pact opgeheven

Het Europese Plastic Pact heeft op 15 september de huidige activiteiten stopgezet. Het Pact was in maart 2020 opgericht door publieke en private koplopers die vanuit de hele plastic waardeketen zijn samengebracht. De Britse NGO WRAP was verantwoordelijk voor het secretariaat. 

Het Pact heeft gewerkt aan vier doelen gericht op ontwerp, verantwoordelijk (her)gebruik, recycling capaciteit en toepassing van recyclaat. De publicaties en materialen die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld kunnen worden teruggevonden op de website. Deze website blijft nog een jaar beschikbaar.

De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden en is circulaire plastics een belangrijk onderwerp geworden voor wet- en regelgeving op EU en VN-niveau. De bijdragen en behaalde resultaten van het Europese Plastic Pact worden hierbij gewaardeerd.

Ambitieuze doelstellingen

Het Pact stelde ambitieuze doelstellingen vast en moedigde samenwerking, innovatie en harmonisatie aan op Europees niveau. Hier werd samengewerkt met pioniers en toegewijde regeringen om de weg vrij te maken voor een circulaire Europese plastic economie. 

Het Europese Plastic Pact heeft veel doelen kunnen realiseren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:  

  • De werkgroepen hebben de industrie, NGO’s en regeringen samengebracht om de agenda voor plastic afval in heel Europa te bevorderen door middel van een gemeenschappelijke routekaart.
  • Er zijn best practices vastgelegd. Daarnaast zijn er belemmeringen en oplossingen aan het licht gebracht om zo een gelijk speelveld te kunnen creëren. Een voorbeeld is het opstellen van het rapport ‘Reducing virgin plastics products and packing’.
  • Het Pact heeft ruimte gecreëerd om kennis te delen, te leren over innovaties, inzichten te delen en rapporten te presenteren om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen. 

Laatste publicaties

Samen met hun afsluitende verklaring heeft het Europese Plastic pact nog twee rapporten gepubliceerd: 

  • Het rapport Extended Producer Responsibility (EPR) in Review: A summary of key literature on the advantages, disadvantages, opportunities and limitations of EPR. Dit rapport helpt beleidsmakers en bedrijven bij het overwegen van beleid met betrekking tot uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Het gaat in op de vraag hoe dit van invloed kan zijn op de inspanningen om de recycling van kunststoffen in Europa te vergroten. Dit rapport is een ondersteunende leidraad met aandachtspunten. 
  • Het rapport ‘Plastic packaging – recycling and collections best practices’. Dit rapport verstrekt informatie over vijf casestudies in heel Europa die inzicht bieden in de omstandigheden en praktijken die hebben bijgedragen aan het realiseren van hoge recyclingpercentages. De casestudies zijn Zweden, Nederland, Litouwen, Parma en Wales.