Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Rapportage monitoring 2021 PlasticPact NL

Gisteren is het monitoringrapport over 2021 officieel gepubliceerd. Op basis van data, aangeleverd door 97% van de 'rapporterende bedrijven', geeft de monitor een feitelijke weergave van de voortgang van het Plastic Pact NL op de doelstellingen. Net als vorig jaar noemt het monitoringrapport (in paragraaf 3.7) een aantal best practices, verbeteracties van ondertekenaars die impact hebben en hopelijk inspireren tot meer acties. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) onder meer: “Samenvattend is er voor de doelstellingen 1, 2 en 4 een stijgende lijn te zien. De lastigst te halen doelstellingen komen nu scherper naar voren, te weten 70 procent hoogwaardige recycling van plastic verpakkingsafval en het gebruik van gemiddeld 35 procent recyclaat”.

De voortgang die wij in 2021 hebben geboekt is als volgt samen te vatten: 

Dit is een positief beeld, zeker in het licht van (de maatregelen rond) de covid-epidemie die ook in 2021 haar invloed deed gelden. Tegelijk wordt duidelijk dat in dit tempo de doelen, met name 3 (70% hoogwaardige recycling) en 4 (35% recyclaat in nieuwe producten/verpakkingen) in 2025 niet gehaald gaan worden. Om die reden willen wij de koers aanpassen en met belangrijke partijen buiten het Plastic Pact NL samenwerken om grotere en meer fundamentele stappen te zetten.

Zoals ieder jaar heeft de Voortgangscommissie van het Plastic Pact NL zijn reactie gegeven op de resultaten. Daarin gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit en validatie van data en de vraag waarom sommige ondertekenaars een achteruitgang ten opzichte van de doelstellingen rapporteren. Opvallend is dat de Voortgangscommissie ook aandacht vraagt voor de achterblijvende ontwikkeling van biobased plastics. Duidelijk is dat de maatschappelijke aandacht hiervoor toeneemt.