Group

Recyclecheck voor plastic verpakkingen

Eén van de acties die u als bedrijf kunt ondernemen om duurzaam te verpakken, is het beter recyclebaar maken van uw verpakking. Om hierbij te helpen, heeft het KIDV Recyclechecks ontwikkeld. 

De KIDV Recyclecheck is een hulpmiddel bij één van de vele keuzes die verpakkingsontwerpers, maar ook marketeers en inkopers, moeten maken als ze een nieuw product of verpakking op de markt brengen. De Recyclecheck bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie, aan de hand waarvan u kunt bepalen of uw verpakking goed recyclebaar is. 

Aan de gebruiker wordt een beknopt aantal vragen gesteld over het materiaal en over verpakkingsonderdelen die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord.

Er is zowel een Recyclecheck voor Vormvaste Kunststof Verpakkingen als voor Flexibele Kunststof Verpakkingen beschikbaar:

Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen

Vormvaste kunststoffen die als goed recyclebaar uit de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen komen, komen in aanmerking voor tariefdifferentiatie bij het Afvalfonds Verpakkingen.

Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen

Deze Recyclecheck is van toepassing op flexibele kunststof verpakkingen die vrijkomen in het huishoudelijk afval, of stromen die daarop lijken; bijvoorbeeld afval uit horeca, kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven.