Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Start van verschillende Circo Tracks

Samen aan het werk aan business cases

CIRCO, ondertekenaar van Plastic Pact NL, activeert ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen. Komende periode starten er verschillende tracks, waar ondertekenaars van Plastic Pact NL bij aan kunnen sluiten. 

Tijdens zo’n CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je je eigen case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Je doorloopt de Track met een groep van ca. 10 bedrijven onder begeleiding van ervaren trainers die actief zijn op het thema van de Track.

Zie hier de verschillende tracks die binnenkort van start gaan:

 • Medische disposables (start 26 okt)
  • Kunststof producten en disposables zoals injectiespuiten, mondkapjes, handschoenen en verpakkingen worden op grote schaal toegepast in de medische sector. Helaas zijn de meeste producten nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.
 • (Folie) verpakkingen in de bouw (start 2 nov) 
  • Kunststof verpakkingen worden in grote hoeveelheden toegepast in de bouw, bijvoorbeeld in de vorm van krimphoezen en rekwikkelfolies. Deze verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming van bouwmaterialen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. De verpakkingen worden na eenmalig gebruik afgedankt en belanden in het restafval of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.
 • Verpakkingen en kunststoffen in Limburg (start 16 nov)
  • Verpakkingen leveren grote voordelen op voor de bescherming, houdbaarheid en presentatie van producten en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas worden veel verpakkingen na eenmalig gebruik afgedankt, belanden in het restafval en worden nog verbrand of worden geëxporteerd buiten Europa om ze daar te laten recyclen. Hierbij gaat veel waarde verloren in de keten.
 • Herbruikbare maaltijdverpakkingen in de catering (start 17 jan)
  • Verpakkingen vormen een aanzienlijk deel van ons afval. En een flink deel van dit verpakkingsmateriaal is niet herbruikbaar of wordt niet hergebruikt. Onderzoek van Design Innovation Group toont aan dat zo’n 90% van het afval in de verbranding belandt. Het ministerie wil dit zoveel mogelijk voorkomen en past de regelgeving hierop aan. Dit vraagt om anders ontwerpen, verpakken, inkopen, scheiden en wellicht ook anders recyclen.