Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Terugblik op de deelnemersbijeenkomst van 29 september

Op 29 september 2022 was het Plastic Pact NL te gast bij Omrin, op het Ecopark De Wierde in Heerenveen. Een locatie die ooit begon als afvalstortplaats, en zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een plek waar grondstoffen worden herwonnen en duurzame energie wordt geproduceerd. ‘Omrin’ is het Friese woord voor kringloop, legde gastheer Hein Grafhorst uit. Van de 60 miljoen kilo afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt, wordt nu nog ca. 2 miljoen gestort, de rest gaat in enige vorm opnieuw de kringloop in. Op Ecopark De Wierde wordt circa 280.000 ton huishoudelijk restafval van ruim 1,7 miljoen inwoners uit Nederland verwerkt.

Stuurgroepvoorzitter Sandra Onwijn opende de halfjaarlijkse bijeenkomst en noemde het inspirerend om dit keer op locatie bij een ondertekenaar te zijn, inclusief de mogelijkheid om bij twee bedrijven een kijkje in de keuken te nemen. Sandra verwelkomde de nieuwe deelnemers en het nieuwe Stuurgroeplid Jerôme de la Chambre, manager sustainability bij McDonald’s. Vervolgens introduceerde zij de kersverse operationeel directeur, Carlijn Röell, die het Plastic Pact NL gaat helpen om de benodigde versnelling en opschaling te bereiken aan de hand van de roadmap. 

Grenzen verleggen

Carlijn heeft zin in de nieuwe uitdaging. Het Plastic Pact NL verzamelt een mooie groep koplopers die al veel verbeteringen in gang hebben gezet. Maar de ambitie om de doelstellingen te halen loopt tegen de grenzen van het bestaande systeem aan: we kunnen het niet laten bij het optimaliseren van het bestaande. We zullen de grenzen van het systeem moeten verleggen.

Reduce & reuse

Nicolein Blanksma gaf de aanwezigen een update namens de werkgroep ‘Reduce & Reuse’. Daarin nemen nu 31 ondertekenaars deel die driemaal per jaar bij elkaar komen. Daarnaast zijn vanuit de werkgroep afgelopen voorjaar drie rondetafelbijeenkomsten georganiseerd, wat heeft geleid tot vier nieuwe trajecten.

Circulaire stromen

Ingeborg Gort coördineert de activiteiten rond ‘circulaire stromen’. Daarbij gaat het om dit moment concreet om twee grote uitdagingen. Het bereiken van tray to tray-recycling voor PET-schalen en het verminderen van de stroom DKR 350-materiaal. 

Omrin

Een deel van de aanwezigen maakte gebruik van de mogelijkheid om de nascheidingsinstallatie van Omrin te bezoeken. Bijzonder was de recent in gebruik genomen trommel waarmee biogas uit de pulp van wegwerpluiers kan worden gewonnen. Met deze ‘dano-trommel’ van wel 4 meter lang zet Omrin een goede stap in de verwerking van huishoudelijk restafval. 

NTCP

Een andere groep bezocht het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP). Een onafhankelijk onderzoekcentrum dat eind 2018 is opgericht om de ontwikkeling van sortering en recycling van de verschillende plasticstromen uit huishoudelijk afval te faciliteren. Op dit moment wordt bij het NTCP een recyclinglijn (waslijn) in bedrijf genomen. Deze integreert tal van technieken om kunststoffen na sortering op te werken tot schone gesorteerde flakes, zoals een koud- en heetwas, (frictie)wassers, separatietechnieken, mechanische en thermische droogstappen, verschillende waterbehandeling-loops en nauwkeurige kleurscheiding. 

Praktijkcases

Zes ondertekenaars presenteerden aan kleine groepen een praktijkcasus. Dit leidde tot geanimeerde gesprekken waarin veel tips en ideeën werden uitgewisseld en ook anderen hun ervaringen deelden. 

Het was een levendige, positieve bijeenkomst, zoals ook te zien is in de aftermovie: