Skip to main content

< Terug naar het overzicht

To go-verpakkingen: van verbrandingsoven naar hergebruik

In 2022 heeft Natuur & Milieu onderzoek gedaan naar verpakkingen en duurzaamheid in de ‘to-go’ sector. Het onderzoek richt zich op grote ketens die eten en drinken voor onderweg aanbieden. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat ‘to-go’ voedselverpakkingen niet of nauwelijks worden gerecycled. Dit komt met name doordat afvalscheiding momenteel zeer beperkt mogelijk is voor ‘to-go’ verpakkingen. Het gebruik van papier-plastic combinaties en vervuiling werken hierbij belemmerend.

Meer dan de helft van deze plastic verpakkingen (54%) is wel goed recyclebaar is, zoals blijkt uit de KIDV-recyclecheck. Door verbeteringen in ontwerp zou dit percentage kunnen worden verhoogd. Ook de overgang naar herbruikbare verpakkingen kan een goede oplossing vormen. Toch blijkt dat er voor het grootste deel (83%) van de onderzochte ‘to-go’ verpakkingen die onder de SUP-richtlijn vallen, nog geen herbruikbare alternatieven worden gebruikt.

In opdracht van de stuurgroep van het Plastic Pact NL heeft Natuur & Milieu op deze rapportage een aanvulling gemaakt met daarin aanbevelingen die de Plastic Pact NL ondertekenaars concreet handelingsperspectief geven.