Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Verplicht aandeel recyclaat of biobased in plastic - rapport van CE Delft

CE Delft, committed to the environment

De Transitieagenda Kunststoffen wil het percentage recyclaat en biobased plastics in 2030 verhogen naar 41% recyclaat en 15% biobased plastics. Dit is een forse stijging ten opzichte van de huidige aandelen van circa 9% recyclaat en 1% biologisch gebaseerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken in hoeverre een verplicht percentage gerecyclede en/of biobased plastics kan helpen bij het behalen van deze doelstelling en de milieu- en economische effecten te beoordelen. Omdat dit de Europese markt betreft, richt dit onderzoek zich op een Europees verplicht percentage recyclaat.
 
Een snelle transitie naar circulaire kunststoffen lijkt mogelijk door in 2030 een EU-brede verplichte eis (op polymeerniveau) van 30 tot 55% recyclaat of biobased plastics in te voeren. Het zou ook logisch zijn om de producentenverantwoordelijkheid uit te breiden naar alle kunststoftoepassingen. Ook Design for Recycling en verbeterde inzameling en sortering kunnen een bijdrage leveren. Zowel de brede verplichte eisen als de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid zullen nader moeten worden uitgewerkt.

Het rapport waarin de mogelijkheid van een verplicht percentage gerecycled of biobased plastic in de EU wordt geanalyseerd, is nu gepubliceerd. Het ministerie van Milieu heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. CE Delft hoopt dat dit rapport beleidsmakers kan helpen om het recyclingpercentage van kunststoffen in Europa te verhogen.

Download the English version of the report on the CE Delft website: Mandatory percentage of recycled or bio-based plastic. In the European Union - CE Delft - EN

Download de Nederlandse versie op de CE Delft website: Verplicht aandeel recyclaat of biobased in plastic. In de Europese Unie - CE Delft