Group

Logo en banner beschikbaar

Deelnemers in Meer Met Minder Plastic - ondertekenaars van het Plastic Pact Nederland - kunnen hun betrokkenheid kenbaar maken in hun bedrijfscommunicatie. Hier vindt u het logo en enkele banners in het gewenste format, en eenvoudige richtlijnen voor gebruik. 

Richtlijnen

Richtlijnen voor vermelding van deelnemerschap en gebruik van het logo Meer Met Minder Plastic

  • Ondertekenaars van het Plastic Pact Nederland mogen in hun bedrijfscommunicatie aangeven dat zij ondertekenaar zijn. Dat kan door gebruik van het logo of een banner.

  • Bij online communicatie wordt het logo/banner voorzien van een hyperlink naar de website: https://www.meermetminderplastic.nl/

  • Uitsluitend het logo en de banners zoals ter beschikking gesteld door Meer Met Minder Plastic mogen hiertoe worden gebruikt.

  • Wanneer een ondertekenaar besluit het logo of een banner hiertoe te gebruiken, stelt deze de secretaris van Meer Met Minder Plastic hiervan op de hoogte voordat de uiting wordt toegepast. De secretaris kan aanwijzingen geven voor de wijze waarop de uiting wordt toegepast of vormgegeven, dan wel goedkeuring eraan onthouden.

  • Het logo, banner of enig andere verwijzing naar de ondertekening van het Plastic Pact Nederland is geschikt voor gebruik in corporate communicatie (dus niet in de commerciële communicatie).

  • Voor de juiste wijze van het gebruik is een brand manual opgesteld die op deze website te downloaden is.

Brand-Manual-Meer-met-minder-Plastic.pdf

logo en Banners

Het logo en de banners zijn hier te downloaden voor gebruik. De bestanden mogen rechtenvrij op uw eigen site geplaatst worden.

 - Logo's

 - Banners

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aletta Kramer.