Group

Over ons

De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van plastics een grote vlucht genomen.  Door hun veelzijdige eigenschappen hebben kunststoffen ons veel goeds gebracht, maar de nadelen laten zich nadrukkelijk zien: gebruik van (fossiele) grondstoffen,  onvoldoende recycling en vervuiling door zwerfvuil en microplastics.  

Daarom hebben bedrijven en andere organisaties met de Rijksoverheid de handen ineen geslagen om een circulaire economie voor plastic producten en verpakkingen dichterbij te brengen. Zij ondertekenden het Plastic Pact Nederland. Inmiddels zijn er 110 deelnemende bedrijven en organisaties die koplopers willen zijn. 

Doelstelling 

Meer met minder plastic, om zo een circulaire economie te bespoedigen: dat is ons doel. Concreet hebben wij de volgende ambities voor 2025: 

  • alle  plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar

  • er  is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 

  • minimaal  70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  

  • alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Jaarlijks monitoren wij de voortgang op deze thema’s. 

Deelnemers

Onderstaande bedrijven en organisaties, die de leiding willen nemen in een circulaire kunststofeconomie, hebben het Plastic Pact Nederland ondertekend.

Bekijk alle deelnemers

Deelnemersbijeenkomsten

Plastic Pact Nederland organiseert twee keer per jaar een deelnemersbijeenkomst. De verslagen en opnamen van de deelnemersbijeenkomsten worden na afloop gepubliceerd.

De deelnemersbijeenkomsten

Kennispartners

CIRCO, KIDVFieldLab en het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics vervullen een ondersteunende rol rondom het circulair maken van plastic en verpakkingen. Samen met de werkgroepen en de pilots van het Plastic Pact Nederland wordt gezocht naar efficiënte mogelijkheden. 

Governance

Het Plastic Pact Nederland maakt deel uit van het wereldwijde Plastics Pact netwerk van de Ellen MacArthur Foundation. Al deze initiatieven delen een gemeenschappelijke visie op een wereldwijde circulaire economie in kunststoffen.

Lees hier meer over de structuur van het Plastic Pact Nederland.

Lees meer