Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Inventarisatie Alternatieve Materialen door LCA Centre

Onderzoeker LCA Centre aan het werk

In opdracht van Stuurgroep Plastic Pact NL heeft The LCA Centre een onderzoek uitgevoerd dat gericht was op de verkenning van de potentie om plastic reductie te realiseren door het inzetten van alternatieve materialen in wegwerpverpakkingen, zonder in te leveren op milieuprestaties en met in achtneming van andere vastgestelde randvoorwaarden.

Het onderzoek was gericht op het beantwoorden van de drie onderzoeksvragen:

  1. Welke product(groepen) die op de Nederlandse markt door de ondertekenaars van het Plastic Pact NL in grote volumes in plastic wegwerpverpakkingen worden aangeboden, zijn vanuit het technologische en functionele oogpunt kansrijk voor het inzetten van alternatieve materialen?

  2. Welke alternatieve materialen zijn voor de bij de eerste onderzoeksvraag gevonden plastic wegwerpverpakkingen kansrijk

  3. In hoeverre kan deze beoogde materiaal substitutie worden doorgevoerd zonder het verhogen van de milieu-impact?

Het onderzoek naar reductie van plastic materialen door inzet van alternatieve materialen laat zien dat de veelzijdigheid van plastic (bijv. licht gewicht en barrière-eigenschappen tegen zuurstof, water en geur) een grote uitdaging vormt in de zoektocht naar alternatieve materialen. Soms kan beter eerst worden gekeken naar besparingen in de hoeveelheid toegepaste plastic of overstap op een hergebruik oplossing omdat alternatieve materialen bepaalde beperkingen kennen of geen hogere milieuwinst opleveren. Ook zijn er in het rapport handige checklist opgenomen die ondertekenaars als een soort beslisboom kunnen gebruiken.

Lees hier het onderzoek 'Inventarisatie Plastic Pact NL roadmap reductie van plastic gebruik door inzetten van alternatieve materialen' van het LCA Centre