Group

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op 1 februari, de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie laat het Plastic Pact Nederland van zich horen in twee deelsessies van de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Om 11h30 organiseren Stuurgroepleden Jelmer Vierstra en Rob Verhagen de masterclass Routekaart in de jungle van duurzame plastic initiatieven. Zij zullen de deelnemers wegwijs maken in de veelheid aan acties om kunststoffen te verduurzamen.

Om 14h15 begint de masterclass Plastic Pact: meer met minder plastic! Stuurgroeplid Miriam van de Kamp en Martijn Reubzaet, beiden van het Ministerie van I&W, presenteren de Nederlandse en Europese Plastic Pacts en enkele pilots.

Beide sessies bevelen wij van harte aan! Overigens biedt het programma nog veel meer veelbelovende presentaties en werksessies, dus houd deze datum vrij.