Plastic Pact NL is begin 2024 beëindigd. Deze website zal eind 2024 offline worden gehaald.

< Terug naar het overzicht

Nieuws uit de werkgroepen

De afgelopen periode zijn er vanuit de werkgroepen weer verschillende onderzoeken en pilots uitgevoerd. Hieronder staan de belangrijkste resultaten uit alle onderzoeken. Meer informatie is te vinden in de bijhorende rapportages.

Ontwerprichtlijn voor goed sorteerbare en recyclebare PET-trays

Voor de Werkgroep circulaire stromen van Plastic Pact NL zijn pilots uitgevoerd rondom de recycling van PET-trays. Het doel was het waarborgen van een schone en circulaire materiaalstoom voor tray-to-tray recycling. Uit het onderzoek, waarvoor ook het NTCP sorteertesten heeft uitgevoerd, komt naar voren welke belemmeringen er momenteel zijn voor het recyclen van PET-trays. Het betreft onder meer het gebruik van multi-layers, topfolies, sealmediums, kleur, etiketten en lijm. Het onderzoek geeft ontwerprichtlijnen en aanbevelingen om deze belemmeringen te overkomen en PET-trays recyclebaar te maken.

Stroom Mixed Plastics/DKR 350

Binnen de Werkgroep circulaire stromen richt een andere projectgroep zich op de stroom Mixed plastics/DKR 350. De projectgroep wordt gecoördineerd door Royal HaskoningDHV. DKR-350 is een stroom van gemixt plastic en de grootste stroom die uit het PMD-sorteerproces komt. Door middel van een pilot project met sorteertest van Eureco, is inzicht verkregen in de mogelijkheden om de DKR-350 stroom te reduceren en hoogwaardig te gebruiken. Uit het pilotonderzoek blijkt dat de stroom vooral bestaat uit folies en polyolefinen. De stroom wordt ‘positief’ uitgesorteerd tijdens het sorteerproces. Op basis van het onderzoek worden een zestal aanbevelingen gegeven voor ketenpartners om de DKR-350 stroom te verminderen en hoogwaardig te verwerken. Deze aanbevelingen gaan met name over ketensamenwerking, ontwerp, marktprikkels en normeren.

Standaardisatie van herbruikbare verpakkingen

De stuurgroep van het Plastic Pact NL heeft Rebel gevraagd om de stappen te verkennen die nodig zijn voor de standaardisatie van herbruikbare verpakkingen. Het onderzoek dat Rebel heeft uitgevoerd focust specifiek op herbruikbare alternatieven voor kunststofproducten die onder de SUP-regeling vallen: single-use bekers en voedselverpakkingen. Daarnaast zijn in het onderzoek primair partijen geconsulteerd die het Plastic Pact NL hebben ondertekend. Uit het onderzoek blijkt dat gerichte coördinatie van standaardisatie gewenst is om bij te dragen aan de doeltreffendheid van maatregelen ter bevordering van hergebruik. Het rapport stelt dat standaarden voor herbruikbare bekers op korte termijn mogelijk zijn, mits hier meer coördinatie op komt. Bij herbruikbare maaltijdverpakkingen is standaardisatie complexer door de grote variëteit van de verpakkingssamenstellingen en de hoge voedselveiligheidseisen.

Hergebruik van B2B Big Bag verpakkingen

In de SUP-richtlijn is hergebruik van verpakkingen in de business-to-business (B2B) toeleveringsketen de norm geworden. Plastic Pact NL heeft Searious Business gevraagd om mogelijkheden te verkennen om hergebruik van B2B verpakkingen te versnellen. Uit de verkenning blijkt dat hergebruik van B2B Big Bag verpakkingen zowel bedrijfskosten drukt als milieuwinst oplevert. Hergebruik van B2B Big Bag verpakkingen kan flink bijdragen aan de reductiedoelstelling van het Plastic Pact. In Nederland worden jaarlijks 9,5 miljoen Big Bags op de markt gebracht, wat neerkomt op een marktaandeel van 8% van de Europese markt. Searious Business heeft met deze verkenning een concreet pilot plan ontwikkeld om te komen tot hergebruik van deze B2B Big Bag verpakkingen in samenwerking met diverse bedrijven uit de keten, zowel binnen als buiten het Plastic Pact. De pilot kan verder inzicht verschaffen in de gekwantificeerde voordelen van een big bag pooling systeem, de mogelijkheden voor schaalvergroting en hoe te voldoen aan verplichte hergebruik targets voor transport verpakkingen volgend uit o.a. de Packaging and Packaging Waste Regulation.

Plastic reductie en hergebruik in de supermarkt

Binnen het Plastic Pact NL is er een brede vertegenwoordiging van Nederlandse supermarkten. SUPZero heeft in een rapport concrete acties uitgewerkt die supermarkten gezamenlijk kunnen nemen om pre-competitief te werken aan plastic reductie en hergebruik. Meer specifiek is gekeken naar mogelijkheden voor hergebruik en reductiemaatregelen voor aardappel- groente-, en fruitzakjes (AGF zakjes), bakkerij zakjes en plastic doppen van zuivelpakken. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring van supermarkten voor herbruikbare alternatieven voor AGF verpakkingen voor eenmalig gebruik. Het project heeft een vruchtbare bodem gecreëerd voor vergelijkbare initiatieven en laat de kracht zien van samenwerking.