Skip to main content

< Terug naar het overzicht

CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland

De plannen uit de Transitieagenda Kunststoffen kunnen de klimaatimpact van kunststoffen halveren, concludeert nieuw onderzoek door onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van brancheverenigingen Federatie NRK en Plastics Europe NL.

CE Delft heeft twee richtinggevende scenario’s uitgewerkt: de ‘autonome ontwikkeling’, die uitgaat van de huidige inzet, en een scenario gebaseerd op de ambities van de Transitieagenda. Als deze worden gerealiseerd, kan het Nederlandse gebruik van kunststof en rubber tot 50% minder CO2-uitstoot leiden. Hiervoor is het noodzakelijk dat nagenoeg alle afgedankte producten ingezameld worden voor recycling en dat de overheid liefst op Europees niveau bijdraagt door duidelijke doelstellingen en regels en tevens de transitie actief faciliteert.

Het rapport CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland’ is beschikbaar op https://www.rethinkplastics.nl/