Group

Financierings-mogelijkheden

Duurzame en circulaire innovatie wordt in Nederland met tal van regelingen gestimuleerd. Het gaat daarbij niet alleen om financiering, maar ook om fiscale voordelen en vouchers voor expertise van kennisinstellingen. Er zijn verschillende tools, overzichten en quickscans om ondernemers snel te verwijzen naar een passende regeling. 

Het Versnellingshuis Nederland Circulair!
De experts van het Versnellingshuis helpen ondernemers met de vragen en circulaire ambities die zij hebben. Ze adviseren, verbinden of verwijzen door. Het kan gaan om vragen over circulaire expertise, wet- en regelgeving, netwerkpartners of financiering. Een online community van 5000 circulaire ondernemers en experts kan het netwerk van ondernemers vergroten. Met onderstaande tools en projecten staat het Versnellingshuis klaar voor ondernemers.

  • De Financieringstool van het Versnellingshuis Nederland Circulair bevat een selectie van 83 regelingen, fondsen en instellingen waar circulaire ondernemers een streepje voor hebben. Er kan gefilterd worden op sector, bijvoorbeeld ‘kunststoffen’, of op provincie.
  • De Groeiprogramma-tool geeft een overzicht van 106 programma’s van circulaire bedrijven in Nederland die kunnen helpen om te groeien, bijvoorbeeld na een succesvolle pilot. Met de programma’s kunnen vragen beantwoord worden die gaan over de groei van je bedrijf.
  • Moonshots of ‘doorbraakprojecten waarbij meerdere ondernemers met het Versnellingshuis samenwerken om een circulaire doorbraak in een sector te forceren. Jaarlijks worden vijf complexe ketens geselecteerd en beoordeelt een stuurgroep de voorstellen.
  • Ondernemers kunnen via ‘versnellingshuisce.nl/aanvragen-maatwerk/ ‘ altijd een vraag stellen over hun circulaire businesscase aan het Versnellingshuis.
  • Regelmatig organiseert het Versnellingshuis matchmaking en informatie bijeenkomsten, de week van de CE of nieuwe tools. Inschrijven voor hun nieuwsbrief kan met de knop onderaan deze pagina: Versnellingshuis CE

RVO regelingen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ook een overzicht van relevante RVO regelingen voor circulair ondernemen. Diverse regelingen, leningen, subsidies en fiscale voordelen staan daar op overzichtelijke wijze opgesomd. Onderstaand de meest relevante regelingen.

  • Met de MIA (milieu investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijvingen milieuinvesteringen) kan fiscaal voordelig worden geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken.
  • De Subsidie Circulaire Ketenprojecten biedt een groep van ten minste drie MKB’ers de kans een circulaire keten op te zetten. De regeling is sinds april geopend en bedraagt maximaal twintig mille per bedrijf en €120.000 per project. Het beschikbare subsidiebudget was al in een week tijd aangevraagd. Een aanvraag kan nog steeds worden ingediend, maar er is kans op afwijzing.
  • De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een subsidieregeling voor pilot en demonstratieprojecten voor producten en materialen die op grote schaal uit afval vervaardigd worden. De projecten moeten innovatief zijn en voldoen aan verschillende voorwaarden.
  • De DEI+ Circulaire Economie is een regeling voor recycling, hergebruik, reparatie en biobased grondstoffen. Deze regeling opent naar verwachting op 1 juni 2021. Voor Circulaire Economie projecten met meer dan 3 miljoen euro subsidie kan ook een aanvraag bij de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie worden gedaan.
  • MIT: Kennisvouchers voor kennisvragen over de vernieuwing van producten, processen of diensten. Met de voucher kan maximaal de helft van de rekening van een kennisinstelling voor het beantwoorden van een vraag betaald worden. De regeling is helaas tijdelijk gesloten.

Invest-NL
Impactinvestor Invest-NL werkt samen met andere financiers om met investeringen duurzaamheid en innovatie in Nederland aan te jagen. De focus ligt daarbij op carbonneutrale projecten, circulaire economie en scale-ups. Er kunnen zowel directe als indirecte financieringsmogelijkheden geboden worden voor bijvoorbeeld plastic recycling, of onderzoek naar chemische recycling. Met de quickscan op hun website kan in korte tijd ontdekt worden of een businessplan gefinancierd kan worden.