Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Kamerbrief over onderzoek naar een belasting op plastic

Een verzameling van plastic flesjes

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer de eerste verkenning die door CE Delft is uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic, met als doel productie en gebruik van nieuw plastic af te remmen en daarmee mogelijk het aandeel plastic recyclaat te vergroten. Dit verkennende onderzoek kan mogelijk als vertrekpunt dienen, mocht een aankomend kabinet de route van een nationale heffing op plastic verder willen uitwerken.

CE Delft heeft daarvoor de plasticketen en de Nederlandse spelers in beeld gebracht, om vervolgens mogelijke aanknopingspunten voor een belasting te benoemen en op hoofdlijnen uit te werken. Per variant is kwalitatief gekeken naar doeltreffendheid en in hoeverre (on)bedoelde effecten op voor milieu en economie kunnen optreden.

Aanbevelingen die uit het rapport komen zijn:

  • Om de complexiteit van een belasting te beperken zou gewerkt kunnen worden met drempelhoeveelheden en/of de scope van de belasting te beperken tot enkele productgroepen
  • Er kan ook een belasting op Europees niveau worden geadviseerd
  • Denk naast een heffing ook aan andere beleidsinstrumenten om plastic keten te verduurzamen

Lees hier de Kamerbrief over onderzoek naar een belasting op plastic