Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Rapportage Monitoring 2020 Plastic Pact NL

Verschillende plastic verpakkingen zoals waterflesjes, aardappelzakjes en medicijnverpakkingen

Woensdag 14 april is de Rapportage Monitoring 2020 officieel gepubliceerd. Op basis van data, aangeleverd door 88% van de ‘rapporterende bedrijven’, geeft de monitor een feitelijke weergave van de voortgang van het Plastic Pact NL op de doelstellingen. Bovendien is veel kwalitatieve informatie verzameld, bijvoorbeeld over innovaties en innovatieprojecten. Dat geeft een beeld van de beweging die gaande is.

Het is goed om te zien dat op alle vier de doelstellingen voortgang is geboekt t.o.v. het basisjaar 2017. Het aantal verbeterplannen en -acties was in 2020 ook hoger dan in 2019. Tegelijk zien we dat enkele individuele ondertekenaars juist achteruitgaan op sommige doelen. De Stuurgroep wil graag met hen in gesprek over de knelpunten die zij ervaren.

Het jaar 2020 is een zeer bijzonder jaar geworden waarin de coronapandemie uitbrak. Dit heeft heel veel impact gehad op de deelnemende bedrijven van het Plastic Pact NL. Catering- en evenementenbedrijven spreken allemaal over een verloren jaar waarin zij niets konden ondernemen, testen of implementeren. Wij hopen van harte dat deze negatieve gevolgen verleden tijd zijn en iedereen in de gelegenheid is om zijn ambities waar te maken.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de rapportage aangeboden aan de Tweede Kamer met een Kamerbrief.