Group

Roadmap chemische recycling kunststof 2030 Nederland

 

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de 'Roadmap chemische recycling kunststof 2030 Nederland' gedeeld met de Tweede Kamer. Zij ging daarbij in op de toegevoegde waarde van chemische recycling voor de overstap naar een circulaire economie en het verduurzamen van de Nederlandse basisindustrie.

De brief begeleidt de nieuwe 'Roadmap chemische recycling kunststof 2030 Nederland', die is opgesteld door de Versnellingstafel chemische recycling en de RebelGroup. Daarmee wordt een route uitgestippeld voor meer chemische recycling in Nederland. De Roadmap zet een heldere stip op de horizon in 2030 en definieert gevraagde acties op de korte (2020-2025) en middellange termijn (2025-2030) om deze stip te realiseren. De roadmap steunt op drie pijlers: de ambitie en potentie van chemische recycling, de sourcing van kunststofafval feedstock en het ondersteunend circulair beleid.

Chemische recycling

De ontwikkeling van chemische recycling is momenteel met name gericht op kunststoffen. Ongewenste vervuiling en additieven in kunststoffen zoals kleurstoffen, weekmakers en brandvertragers kunnen hiermee uit het materiaal gefilterd worden zodat een zuiver recyclaat ontstaat dat geschikt is voor hoogwaardige toepassingen, zoals nieuwe kunststoffen die geschikt zijn als voedselcontactmateriaal. De kwaliteit van deze nieuw geproduceerde PET is gelijkwaardig aan die geproduceerd uit ruwe olie, terwijl de CO2 voetafdruk 75% lager is.

Ondersteuning van mechanische en chemische recycling

In de roadmap worden punten aangedragen waarvoor (nationaal of Europees) beleid nodig is voor meer ondersteuning, zoals een uniforme benadering van gerecycled materiaal en het wegnemen van handelsbarrières. Van Veldhoven belooft samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat te kijken hoe zij hieraan tegemoet kunnen komen.

Effect voor Plastic Pacts

Innovaties in nieuwe recyclingtechnieken kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van broeikasgasemissies door de industrie zoals beoogd in het klimaatakkoord, het behalen van de doelstellingen uit het Nederlands Plastic Pact (om in 2025 eenmalige plastic producten en verpakkingen voor minimaal 70% te recyclen en minimaal 35% uit recyclaat te produceren) en het behalen van vergelijkbare doelen uit het Europees Plastic Pact.

Download de Kamerbrief en 'Roadmap chemische recycling kunststof 2030 Nederland'