Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Interview met NS over afvalvrije stations

In april kon je er als treinreiziger niet om heen: de campagne ‘The Way to Go!’ van NS Stations en NS Retail. Mensen werden opgeroepen voortaan hun warme dranken in hun eigen herbruikbare bekers te laten schenken. Al sinds 2018 krijgen klanten 25 cent korting op hun warme drank als zij een herbruikbare beker gebruiken. Het doel van de campagne is om meer reizigers hiervoor te laten kiezen. Lotte van Grol (programmamanager circulair NS Stations) en Daniëlle van Holst (hoofd category management, inkoop & logistiek NS Retail) vertellen er meer over.

NS streeft naar afvalvrije stations in 2040. Dat betekent:

  1. Voorkomen van afval
  2. Inkoop van duurzame materialen (gerecycled, recyclebaar en hernieuwbaar)
  3. Goed scheiden van afval zodat het allemaal kan worden gerecycled

Koffiebekers spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van afval. Daniëlle van Holst: “Van alle producten die wij inkopen, zijn koffiebekers in aantal het grootst. Dat zie je ook terug in de samenstelling van het afval. Daarom hebben wij ervoor gekozen juist hiermee aan de slag te gaan”. Lotte van Grol: “Honderd jaar geleden werd op stations de eerste wegwerpbeker geïntroduceerd. Het zou fantastisch zijn als wij de eerste zijn die deze beker volledig weghaalt uit de publieke ruimte”. Een flinke opgave, want jaarlijks worden op de stations zo’n 30 miljoen warme dranken verkocht.

De campagne ging in april van start en leidde in een maand tijd tot een verdubbeling van het aandeel zelf meegenomen bekers: van 1.5% naar 3%. Van Holst: “Ons doel is om nog dit jaar een aandeel van 5% te bereiken.”

Heel mooi is dat een groot aantal huurders aan de campagne hebben meegewerkt, ook als zij geen eigendom zijn van NS Retail. Van Holst: “Ik had niet gedacht dat het zo groot zou worden. De samenwerking met liefst dertig verschillende partners zijn we niet eerder op deze manier aangegaan. Het commitment van al onze huurders is bemoedigend”.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Zo worden dezelfde bekers tegen verschillende prijzen verkocht. Danielle van Holst: “Maar het met elkaar doen is heel mooi want alleen samen kunnen we toewerken naar een afvalvrij station’’.

Van Grol: “Bring your own is natuurlijk maar een stukje van de oplossing, maar wel een belangrijke waar op dit moment al resultaat mee geboekt kan worden. Toch kun je  niet verwachten dat álle reizigers hun eigen beker zullen meenemen. En volledige, hoogwaardige recycling van wegwerpbekers is op dit moment niet mogelijk in een openbare omgeving zoals die van het station. Op termijn moeten we misschien toe naar een systeem van ‘leenbekers’, maar dat is complex. Veel mensen nemen hun warme drank mee in de trein en zitten aan het einde van de reis met een lege beker. Met 400 stations door heel Nederland is het niet eenvoudig om een dergelijk leensysteem te organiseren”. Daarom heeft NS zich met een aantal andere grote spelers aangesloten bij een landelijke werkgroep die een eerste verkenning gaat doen naar de potentie van leensystemen voor herbruikbare bekers in Nederland. “Uiteindelijk hopen we daarmee te komen tot een landelijke oplossing voor een circulair systeem van bekers voor warme dranken”, besluit Van Grol.