Group

Uitvraag nieuwe Moonshot projecten Versnellingshuis - deadline 14 juni

Via het programmaonderdeel Moonshots ondersteunt het Versnellingshuis jaarlijks de start van 5 nieuwe moonshotprojecten. Dit zijn projecten die zich richten op voor Nederland belangrijke ketens, waarbij een collectief van marktpartijen in mogelijke samenwerking met andere partners, toewerken naar een doorbraak op het gebied van circulaire economie. Gezamenlijk wordt in Moonshots gewerkt aan die thema’s en het wegnemen van bestaande belemmeringen om tot te komen tot uiteindelijke grootschalige investeringen en werkgelegenheid voor de Nederlandse industrie. Dit jaar zijn er twee momenten waarop consortia (marktpartijen met evt ook onderzoekinstellingen, adviesbureaus, overheden) hun voorstellen kunnen indienen bij het Versnellingshuis, in juni en in september. Het Versnellingshuis ondersteunt de start, de eerste fase van een Moonshot.

Op de website van het Versnellingshuis is een aparte pagina aangemaakt met daarop uitleg over de uitvraag, toelichting op het proces en een achtergronddocument met daarin de uitleg van de criteria voor moonshot projecten).

Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met maandag 14 juni 2021 en worden gericht aan moonshots@versnellingshuisce.nl. Ook voor aanvullende vragen rondom Moonshots en het proces kun betrokkenen via dit adres de organisatie bereiken.