Skip to main content

< Terug naar het overzicht

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Komend jaar zal de Nationale Conferentie Circulaire Economie (NCCE22) op maandag 7 februari plaatsvinden. Op deze jaarlijks terugkerende dag die door het ministerie van IenW georganiseerd wordt, staat de transitie naar een circulaire economie centraal, bespreken we de voortgang tot nu toe en kijken we vooruit naar het komende jaar.

Een belangrijk onderdeel van deze dag zijn deelsessies over allerlei thema’s die raken aan de transitie naar een circulaire economie. Van de bouw tot de maakindustrie en van circulair ontwerpen tot financiering: we hebben immers alle sectoren en instrumenten nodig om de transitie naar circulair te bereiken! Ideeën voor deze deelsessies worden door overheden, bedrijven en kennisinstellingen aangedragen.

Vanaf heden is de inschrijving voor de deelsessies opengezet. Als je geïnteresseerd bent in het invullen van een van de deelsessies op de Nationale Conferentie Circulaire Economie vragen we je hiervoor een intekenformulier in te vullen via deze link. In het intekenformulier staat verdere uitleg over de deelsessies en vragen we om jouw idee voor de deelsessie met ons te delen en daarbij ook aan te geven bij welk onderdeel van de circulaire economie jouw deelsessie past. De deadline voor het aanleveren van een deelsessie is 8 december om 17.00.

Vanwege de grote belangstelling voor het organiseren van deelsessies bij eerdere edities en de beperkte ruimte (c.a. 40 deelsessies) die beschikbaar is, worden door een selectiecomité uit de lijst van inzendingen de meest geschikte deelsessies uitgekozen. We willen je vragen dit bericht verder te verspreiden binnen je netwerk zodat het een zo groot mogelijk publiek bereikt.